Za ugodan i siguran boravak
u ARISTOCAT HOTELU molimo vas da obratite pažnju na navedene uvjete.

Uvjeti boravka

U ARISTOCAT HOTELU

 • Mace koje dolaze u hotel moraju biti isključivo kućne i njegovane.
 • Mace moraju biti naučene na WC.
 • U hotel primamo isključivo mace iznad 6 mjeseci starosti.
 • Mačiće od 8 do 12 tjedana odvajamo od ostalih mačaka i njihovo čuvanje radimo po dogovoru.
 • Mačke moraju biti zdrave i redovno cijepljene te čiste od svih vanjskih i unutarnjih nametnika.
 • Vlasnik mačke mora donijeti i predati zdravstvenu knjižicu od mačke pri dolasku u hotel.
 • Mačke moraju biti kastrirane / sterilizirane.
 • Vlasnik tjedan dana prije dolaska u hotel mora preventivno svojoj maci dati terapiju s tabletama protiv parazita i drugih nametnika (Caniverm tablete).
 • Vlasnik mačke mora obavezno predati potvrdu veterinara da je mačka zdrava i da nema nikakvih zaraznih bolesti s kojima bi mogla ugroziti ostale mačke u hotelu.
 • Ako mačka nema zaraznih bolesti, ali je na određenoj terapiji molimo vas potvrdu od veterinara da smije boraviti u našem hotelu i družiti se s ostalim mačkama.
 • Shodno tome molimo vas i pisane upute o načinu primanja terapije.
 • Vlasnike molimo pisanu uputu o navikama njihovih ljubimaca kako bi im boravak u našem hotelu učinili što ljepšim.
 • Molimo vas i kontakt telefon vašeg veterinara.
 • Hranu za vašeg ljubimca sami donosite pri dolasku u hotel.

 

Pri dolasku vlasnici potpisuju i daju suglasnost s gore navedenim uvjetima boravka u hotelu.

ARISTOCAT HOTEL nalazi se pokraj Veterinarske ambulante LJUBIMAC koja je na raspolaganju 24/7 za hitne slučajeve ili primanje terapije koja se isključivo prima uz veterinarsku pomoć.